akuplus main sk Product Technology Register your AKU+ Local distributor

MOBILITA  -  VÝKON  -  INOVÁCIA
Zvyšuje kapacitu batérie až do 40% pri každom dobití  benefit 1
Redukuje dobu dobíjania v rozmedzí 20 - 45% benefit 2
Používa menej elektrickej energie benefit 3